Bohyně Artemis

Artemis byla dcerou Dia a Léty - narodila se jako dvojče boha Apollóna. Byla pokládána
za panenskou ochránkyni matek, Artemis Eileithyia.

Nosila u sebe luk a šípy stejně jako její bratr Apollón a stejně jako on mohla lidem
rozdávat náhlou smrt nebo nemoc.

Ovšem na druhé straně měla dar uzdravovat nemocné. Podle jedné z bájí si bohyně už
ve svých třech letech vyprosila od otce Dia dary, které určily její osud: kromě zmíněného
luku a šípů to bylo také věčné panenství.

Dále si vyžádala družinu mořských nymf a družinu říčních nymf, které by pečovaly o její
šaty a psy, až nebude lovit. Oblékala si šafránový, rudě lemovaný lovecký oděv.